viernes, 30 de abril de 2010

Yolanda Tabares 26-4-2010

Xavier Santamaria 26-4-2010

Cooperació internacional 26-4-2010 2onapart

Cooperació internacional 26-4-2010 1erapart

Ramon Morell 26-4-2010 2onapart

Ramon Morell 26-4-2010 1erapart

Cercle Marta Angels 26-4-2010 2onapart

Cercle Marta Angels 26-4-2010 1erapart

Pa de Sant Jordi 23-4-2010

Fira del sabó de Montgai 23-4-2010 2ona part

Fira del sabó de Montgai 23-4-2010 1era part

Mirades al Sud 23-4-2010 2era part

Mirades al Sud 23-4-2010 1era part

Reportatge Sant Jordi 23-4-2010

Maylos 23-4-2010 2ona part

Maylos 23-4-2010 1era part

Festival DJ'S Reg. Joventut 22-4-2010

Fira de Titelles 2ona part 22-4-2010

Fira de Titelles 1era part 22-4-2010

Funde 22-4-2010 3era part

Funde 22-4-2010 2ona part

Funde 22-4-2010 1era part